Reglemente

Utrustning

Bollstorlek 4:a används i pojkar 10, 11 och 12 samt i flickor 10, 11 och 12.
Benskydd är obligatoriskt för alla.
Skruvdubb får endast användas i pojkar/flickor 15 eller äldre.

Klasser

Det är tillåtet att anmäla flera lag i samma klass. En spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass. OBS! Begränsat antal lag i varje åldersklass. Vid eventuell överanmälan räknas betalningsdag som anmälningsdag och platserna tilldelas enligt principen först till kvarn.

Gruppindelning/slutspel

Varje åldersklass delas in i grupper med 4-6 lag i varje grupp, där alla möter alla. Därefter går 1:an och 2:an i varje grupp vidare till A-slutspel. 3:an och 4:an går till B-slutspel. Vid spelförbud på ordinarie planer kan B-slutspelet eventuellt komma att utgå. Man är garanterad att spela fyra matcher.

”Flickor och pojkar 6-12 år, poolspel utan placering. Inga resultat och tabeller får förekomma och inga segrare får koras”.

Dispenser/överåriga spelare

Det utgår per automatik dispens för 4 st överåriga spelare (1 år över aktuell åldersklass) i truppen dock max 2 st på planen samtid.

Övriga dispenser hanteras av tävlingsledningen från fall till fall och skall anmälas via vårt cupsystem i god tid före cupstart.

Kombinerade/tillfälliga lag

Göteborg Cup tillåter inga kombinerade/tillfälliga lag endast spelare tillhörande representationslag kan delta, denna regel gäller utan undantag.

Deltagarförteckning

Samtliga spelare som deltar i turneringen skall vara anmälda via vårt cupsystem före cupstart.

Laguppställningsblankett

Denna skall fyllas i och lämnas in före matchstart till domaren.

Priser

Till de fyra bästa lagen utdelas såväl lagpris som individuella priser i varje åldersklass.

Hederspris till bästa förening i Göteborg Cup tilldelas den förening som i A-slutspelet får flest poäng enligt följande: 5 poäng för klasseger, 3 poäng för 2:a plats, 2 poäng för 3:e-4:e plats och 1 poäng för 5:e till 8:e plats.

Kommentarer