Dispenser

Dispenser/överåriga spelare

Det utgår per automatik dispens för 4 st överåriga spelare (1 år över aktuell åldersklass) i truppen får max 2 st. vara på planen samtidigt.

Övriga dispenser hanteras av tävlingsledningen frän fall till fall och skall anmälas via vårt cupsystem i god tid före cupstart.

Kommentarer

Göteborg & Co