Dispenser/överåriga spelare

Det utgår per automatik dispens för 4 st överåriga spelare (1 år över aktuell åldersklass). Vid match får max 2 st. vara på planen samtidigt.

Övriga dispenser hanteras av tävlingsledningen från fall till fall och skall anmälas via vårt cupsystem i god tid före cupstart.