Sidan håller på att uppdateras  

Reglemente 2024

Klassindelning

Pojkar

Speltid

Spelare

 

Flickor

Speltid

Spelare

Pojkar 17

2 x 25

11

 

Flickor 17

2 x 25

11

Pojkar 16

2 x 25

11

 

Flickor 16

2 x 25

11 

Pojkar 15

2 x 25

11

 

Flickor 15

2 x 25

11

Pojkar 14

2 x 25

9

 

Flickor 14

2 x 25

9

Pojkar 13

2 x 25

9

 

Flickor 13

2 x 25

9

Pojkar 12

2 x 20

7

 

Flickor 12

2 x 20

7

Pojkar 11

2 x 20

7

 

Flickor 11

2 x 20

7

Pojkar 10

2 x 20

7

 

Flickor 10

2 x 20

7

Pojkar 9

2 x 15 

5


Flickor 9

2 x 15

5

Pojkar 8

2 x 15

5


Flickor 8

2 x 15

5

Pojkar 6-7

4 x 3

3


Flickor 6-7

4 x 3

3

Spelform

Varje lag garanteras minst fyra matcher. Det är tillåtet att anmäla flera lag i samma klass. En spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass. 

Flickor och pojkar 6 - 12  (2018-2012): 

Vi följer Svenska Fotbollsförbundet regler vilket innebär att det inte får koras slutsegrare i dessa åldersgrupper. Matchernas resultat får inte dokumenteras och inte heller påverka vidarespelet i turneringen. 

Flickor och pojkar födda 2018-2015 (6-9 år)- Enbart en nivå för alla.

Flickor och pojkar födda 2014-2013 (10-11 år) - Föreningsstyrka: Lätt och Svår.

Flickor och pojkar födda 2012 (12 år) - Föreningsstyrka: Lätt, Medel, och Svår.

Anmälda lag får själva ange vilken nivå de vill delta på.

Flickor och pojkar 13-17 (2011-2007)

Varje åldersklass delas in i grupper med 4-6 lag i varje grupp, där alla möter alla. Därefter går l:an och 2:an i varje grupp vidare till A-slutspel. 3:an och 4:an går till B-slutspel. I klasser med endast en grupp så går 1:an till 4:an till A-slutspel och B-slutspelet utgår. Vid spelförbud på ordinarie planer kan B-slutspelet eventuellt komma att utgå.

P/F-13 och P/F-14 spelar 9-manna.

Flickor och pojkar 6-12 har poolspel utan placering. Inga resultat och tabeller får förekomma och inga segrare får koras.

OBS! Begränsat antal lag i varje åldersklass. Göteborg Cup är sanktionerad av Göteborgs Fotbollförbund och följer därmed SvFF:s tävlingsreglemente och även vad gäller dispenser.

Spelregler

Göteborg Cup spelas efter FIFAs och SFFs regler med följande undantag:  

Ingen begränsning av antalet avbytare. Flygande byten får ske under hela matchen.

Vid utvisning gäller automatisk avstängning för nästa match. Vid utvisning för grov förseelse kan ytterligare straff utdömas av tävlingsjuryn.

Vid samma poäng i gruppspelet, är det i första hand målskillnad som avgör, i andra hand inbördes möte och i sista hand målkvot.

Vid oavgjort resultat i slutspelet avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt FIFAs regler. Dock ej i A-final resp. B-final där sker förlängning med 2 x 5 min. Är det därefter fortfarande oavgjort (i A-/B-final) avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt FIFAs regler.

Utrustning

Bollstorlek 4:a används i pojkar 10, 11 och 12 samt i flickor 10, 11 och 12. Benskydd är obligatoriskt för alla. Skruvdubb får endast användas i pojkar/flickor 15 eller äldre.

Dispenser/överåriga spelare

Det utgår per automatik dispens för 4 st överåriga spelare (1 år över aktuell åldersklass) i truppen får max 2 st. vara på planen samtidigt.

Övriga dispenser hanteras av tävlingsledningen från fall till fall och skall anmälas via vårt cupsystem i god tid före cupstart.

Deltagarförteckning

Samtliga spelare i tävlingsklasserna (från U13 och uppåt) som deltar i turneringen skall vara anmälda via vårt cupsystem före cupstart.

Protester

Protester ska inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingssekretariatet på Katrinelundsgymnasiet av protesterande lags ansvarige ledare senast 60 minuter efter det att berörd match avslutats.

Protestavgift (1000 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns.

Tävlingsjuryn består av representanter från Göteborg Cup och Svenska domarförbundet. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas.

Walk over och avbruten match

Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivande kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-3.

Ålderskontroll

Vid ålderskontroll skall samtliga spelare på deltagarförteckningen personligen närvara och kunna legitimera sig.

Matchtröjor och västar

Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen.

Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match. Detta gäller ej för 3- och 5-mannalag.

Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta. Det innebär att varje lag ska medföra reservställ eller västar.