Göteborg Cup har varit ett synnerligen viktigt arrangemang för IF Warta i snart fem decennier. Men hur började det? Och varför?

Wartas mångårige styrelseledamot Sture Jeanson minns:

- I slutet och 1960-talet började IF Warta växa mer och mer. Vi var ute på läger och turneringar med många bra ungdomslag. Vi hade ett speciellt utbyte med Baekkelagets SK från Oslo. De hade ett upplägg som liknade Wartas, men de hade också ett klubbhus av högsta klass. Det var här som vi fick idén om hur vi skulle kunna få vår förening att utvecklas.

- IF Wartas klubbhus innehöll bara ett omklädningsrum och där höll seniorspelarna till. Ungdomarna fick ofta byta om på fritidsgårdar, i olika garage, på vissa vindar eller kanske hemma. Skulle vi kunna bygga till vårt klubbhus? Kassan var ständigt tom och många räkningar betalades ofta lite för sent. Skulle vi kunna få in en liten startsumma genom att arrangera en egen turnering?

- Vi diskuterade med Baekkelaget och en förening från Köpenhamn att starta en handbollsturnering för ungdomar. Den skulle ligga som start på handbollssäsongen, alltså i slutet av sommaren. Eftersom Göteborg fyllde 350 år 1971 skulle turneringen kunna ingå i stadens jubileumsarrangemang och vi beslöt därför att den första turneringen skulle gå i Göteborg. Följande år skulle turneringen gå i de andra länderna enligt ett rullande schema. Vi skulle alltså få vara arrangör vart tredje år. Vi trodde att behovet av handbollsturneringar för Norden därmed var täckt.

Göteborg Cup blev så småningom mer än en handbollsturnering. 1980 gjorde fotboll och bordtennis entré, några år senare schack, innebandy, boule, bågskytte, friidrott och skolresor.

Tillbaka till våren 1971, någon månad innan anmälningstiden skulle gå ut. Då var det nervöst i Wartas styrelse. Inte en enda anmälning hade kommit in.

I boken ”IF Warta – en ung 85-åring” berättar Sture Jeanson:

- Det är klart att vi var oroliga. Det var ju mycket som stod på spel.

- Skulle vi blåsa av hela arrangemanget? Nej, vi bestämde oss för att avvakta och tro på vår idé. Vi visste av erfarenhet att klubbar brukar skicka in sina anmälningar i sista stund.

- Och mycket riktigt: plötsligt rasslade det till. En dag fick vi 180-190 anmälningar och till slut kunde vi konstatera att vi hade 588 deltagande lag.

En starkt bidragande orsak till att Göteborg Cup blev en succé var att Sture Jeanson satt i Skolstyrelsen.

- Jag hade många kontakter och kunde medverka till att vi kom in i skolorna. Därmed kunde vi ordna logi för betydligt fler personer än om vi hade varit hänvisade till klubbhus och ungdomsgårdar.

- De deltagande lagen fick köpa gästkort, som omfattade mat, övernattning, spårvagnsresor, entré till Liseberg och muséerna, Paddanbåtarna, bland annat.

- Göteborg Cup gav oss en nettoförtjänst på 300 000 kronor, hälften av den summa som klubbhuset kostade. Vi fick dessutom ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen på 250 000 kronor.

Den 17 juni 1972 invigdes Wartagården, resultatet av medlemmarnas insatser i Göteborg Cup. Då hade IF Warta och Handbollspojkarna gått samman och blivit HP Warta.

7 000 flickor och pojkar deltog i Göteborg Cup 1971. Antal matcher: över 1 200.

Kommentar av ordföranden och tävlingsledaren Sven Anzelius, som tillsammans med Sture Jeanson och Gösta Rutgersson var drivande ledare i många år:

- Kom sen och snacka om Vasaloppet…

Några rader i Göteborgs-Posten: ”Wartaledningen håller stilen i denna mammuttävling och utför ett beundransvärt jobb med alla de tusen ting som skall bestyras.”

Samarbetet med Oslo och Köpenhamn upphörde 1977, men Göteborg Cup bestod i Wartas regi, bortsett från åren 1987-89, då Svenska Handbollförbundets Sweden Open ingick i vår turnering.

Några siffror, framtagna av Sture Jeanson: 588 lag 1971, 593 lag 1974 och 368 lag 1977. 1980-82 deltog 242 handbollslag, 208 fotbollslag, 465 bordtennislag och 30 schacklag.

Intäkterna från Göteborg Cup har minskat drastiskt på senare år, mycket beroende på att skolresorna har upphört. Men turneringen är fortfarande viktig och varje gång vi besöker Wartagården kan vi tänka på det initiativ som idérika och handlingskraftiga ledare tog för snart 50 år sedan.

Stefan Thylin