Sidan håller på att uppdateras    

Lista över viktiga telefonnummer: 

Mats Bengtsson - tävlingsfrågor:

  +46 704 56 86 91

Roberto Fortes Da Cruz  - tävlingsfrågor:

 +46 707 23 91 19

Daniel Buskas - planfrågor + planvärdar:

 +46 768 53 17 09

Luisa Salcedo - resultat: 

+46 701 41 38 68

Victor Sjöström - förläggningar:

 +46 704 10 97 95

Stefan Johansson - mat:

 +46 703 96 14 86

Daniel Eckebrant - domarfrågor:

 +46 763 10 04 84